Kunnskapsløftet for hørselshemmede

Det er utviklet egne læreplaner for hørselshemmede i Kunnskapsløftet. Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle andre fag.

Fagfornyelsen – nye læreplaner fra 2020

Fag- og timefordeling

Elever som har tegnspråk som førstespråk har en egen fag- og timefordeling. For videregående, se de ulike utdanningsprogrammene.

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Rammeverket for tegnspråk er et tillegg til rammeverket for hørende, og dekker muntlige ferdigheter, avlesing og produksjon av tegnspråktekst.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!