Hva innebærer tilpasset opplæring?

Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen og er nedfelt i opplæringsloven § 1.­3. Tilpasset opplæring handler om skolens arbeid for at elevene skal få best mulig utbytte av opplæringen.

Læreplanene i fag gir et handlingsrom for å velge tilpasset innhold og kan for eksempel gjelde

  • organisering av opplæringen
  • valg av arbeidsmåter og metoder
  • variasjon i arbeidsoppgaver
  • bruk av lærestoff
  • variasjon i bruk av læringsstrategier
  • ulikt tempo og progresjon i opplæringen
  • vanskegrad i oppgaver
  • ulik grad av måloppnåelse

Tilpasset opplæring handler blant annet om å utnytte det lokale handlingsrommet i arbeidet med læreplaner. Elevene kan nå de samme kompetansemålene på ulike måter, og med ulik grad av måloppnåelse. Det er viktig å være klar over at kompetansemålene er forskriftsfestet, så verb eller formuleringer i kompetansemålet skal ikke endres.

Arbeid med kompetansemål må sammen med kjennskap til elevene være utgangspunktet for å tenke tilpasset opplæring i det lokale arbeidet med læreplaner i fag.

Elevmedvirkning, klasseledelse og skolemiljø

I opplæringen skal elevene få være aktivt med i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Skolen skal ta utgangspunkt i elevenes evner og forutsetninger. Det er viktig at alle elever møter utfordringer de kan mestre og utvikle seg etter. God klasseledelse og innsikt i læringsmiljøet i elevgruppen vil være avgjørende for å kunne få til tilpasset opplæring.

Skolemiljø

Tilpasset opplæring for alle elever

Lov- og læreplanverket inneholder en rekke føringer og sentrale verdier for tilpasset opplæring som skal gjenspeiles i opplæringen.

Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, både elever som følger ordinær opplæring og for elever som har spesialundervisning. Tilpasset opplæring er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet.

Mer om tilpasset opplæring

Spesialundervisning

Om eleven har behov for spesialundervisning, må ses i sammenheng med skolens arbeid med tilpasset opplæring. Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett til spesialundervisning.

Barn og unge med særskilte behov

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!