Skrivestrategier

Forskning viser at det å arbeide for å utvikle elevenes skrivestrategier i de ulike fasene av skriveprosessen, er noe av det det som gir elevenes størst læringsutbytte i skriveopplæringen. Derfor vil det å jobbe eksplisitt med å utvikle hensiktsmessige skrivestrategier, være et viktig grep for å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Skrivestrategier defineres gjerne som prosedyrer og teknikker som skriveren tar i bruk i for å gjennomføre en skriveoppgave. Noen skrivestrategier kan observeres, mens andre strategier er mentale prosesser skriveren kanskje ikke selv er klar over at han bruker. Vi vet at erfarne skrivere tar i bruk et bredt repertoar av skrivestrategier, mens mer uerfarne skrivere ikke har samme repertoar å øse av.

Ressurser om skrivestrategier

Ressursene gir konkrete tips til aktiviteter og oppgaver og er organisert etter de ulike fasene i skriveprosessen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!