6. Skape et klasserom der en diskuterer tekst og skriving

Å skape en kultur for skriving handler om å gjøre skriving og lesing av tekst til en integrert del av undervisningen. Å lære et fag er å kunne snakke, lese og skrive om og i faget (Berge 2005). De lærerne som lykkes best med sin skriveopplæring, er i klasserom hvor det nettopp leses, skrives og snakkes om tekst (Pressley, 2006).

Amerikansk «Best Practices»-forskning undersøker hva det er som gjør gode lærere gode. Det som kjennetegner klasserommet og undervisningen til gode skrivelærere, er at det foregår en kontinuerlig klasseromssamtale om skriving og om tekster: Man viser frem tekster, man undersøker sjangertrekk og diskuterer hva som gjør denne innledningen god, denne avsnittsmarkeringen uklar osv. (Pressley, 2006).

God skriveopplæring handler om å skape kultur for skriving i klasserommet. Skriveglede er et viktig stikkord for skriveopplæringen i skolen, og skriveglede forutsetter at elevene opplever skriveaktivitetene som meningsfulle. Elevene møter ungdomsskolen med ulike skriveerfaringer. Mange av elevenes skriveerfaringer er i dag gjerne knyttet til digital skriving, som skriving på blogg og i sosiale medier. Elevene trenger lærere som tar denne skrivingen på alvor og som har et stort repertoar å øse av når det gjelder å veilede elevene i valg av tekster, sjangrer og skrivehandlinger. Det handler om å ta ungdommens skrivekultur på alvor, men det handler også om å utfordre dem og hjelpe dem inn i nye diskurser i tråd med skolens oppgave om å gi alle elevene tilgang til sekundærdiskursen (Penne & Hertzberg, 2008).

Bokmål og nynorsk som skrifttradisjoner er også en kilde til samtaler om sammnenhenger mellom språk, stil, tekst, situasjon og sjanger.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!