Praksiseksempel - Bruk av digitale verktøy ved skriving i matematikk

Skriving er et viktig verktøy for å lære matematikk

Det er et krav at elevene skal tilegne seg en faglig skrivekompetanse innenfor matematikk.

Dette er en krevende øvelse som ligger langt unna elevenes hverdagsspråk, samtidig som matematiske problem synes utenkelig å løse uten støtte i ulike former for skriving. Skriving er et viktig verktøy for å lære matematikk, og det er derfor nødvendig å investere tid på eksplisitt skriveopplæring i faget.

Skriving i matematikk - ressurs hos Skrivesenteret

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!