Praksiseksempel - Bruk av digitale presentasjonsverktøy ved skriving av bokomtale

Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilde spiller sammen.

Bokomtale - Rapport fra et sandkorn

 

Video på YouTube: muntlig framføring av en bok, det muntlige understøttes av en skriftlig tekst

I norskfaget skal elevene holde muntlige fremføringer som skal vurderes ut fra faglige kriterier. Et sentralt kompetansemål etter tiende trinn sier at elevene skal kunne

Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier (LK06).

Muntlige framlegg støttes gjerne av ulike presentasjonsverktøy som Power Point eller en prezi. 

Denne ressursen viser et eksempel på en muntlig fremføring som støttes av en sammensatt tekst som er laget i Power Point. Eleven har lest en skjønnlitterær bok, Rapport fra et sandkorn av Kjersti Wold og Geir Vang, som han skal presentere for klassen sin. Her ser vi at flere meningsbærende ressurser som bilder, skriftlig og muntlig tekst spiller på lag for å kommunisere budskapet til mottakerne. 

Slike visuelle representasjoner kan utformes på forskjellige måter, og elevene trenger opplæring i hvordan det er hensiktsmessig å bygge opp tekstene slik at de fungerer som en støtte for det muntlige. 

Relevante spørsmål i denne sammenhengen kan være:

  • Hvordan kan den visuelle teksten utformes slik at den fungerer som en støtte for å fremme budskapet i den muntlige presentasjonen?
  • Hvem er mottakerne for framføringen, og hvordan kan budskapet best formidles ved å la det muntlige spille på lag med andre ressurser?
  • Hvordan skal en forholde seg til kilder for å ivareta kravet om personvern og opphavsrett?

Læreren har gjerne klare forestillinger om hvordan slike tekster bør utformes, og dette må også synliggjøres for elevene. Det er godt for elevene å se ulike modelltekster som ligger tett opp til tekstene de selv skal lage. Elevene bør også utfordres til å planlegge presentasjonen, gjerne i et oversiktlig skjema som er tilpasset oppgaven. Ofte vil det være hensiktsmessig at elevene har dette skjemaet for hånden underveis i arbeidsprosessen. 

Her er planleggingsdokumentet som eleven laget underveis i lesningen av boken som presenteres:

Dette må jeg ha medStikkord
Tittel, forfatter, utgivelsesår Si noe om tittelen

Rapport fra et sandkorn    

Kjersti Wold og Geir Vang

2011

Fikk realfagsrekrutteringsprisen Renate

Sett inn bilde av forsida

Mailutvekslingen mellom Thea og kameraten Karstein
Handlingsreferat

Thea på jakt etter kjæreste

Venn med gamle nabo Lundstrøm

Lundstrøm onkel til Johannes

Johannes og Thea blir kjærester
Tema

Kjærlighet

Vitenskap og matematikk går som en rød tråd gjennom boka
Budskap

Vekke realfagsinteresse

Du kan være kul selv om du digger realfag
Persongalleri

Thea

-          Drømmer om en kjæreste

-          Flink i realfag

-          Vinglete personlighet

Onkel Lundstrøm

-          Gammel nabo

-          Allviter om matte, vitenskap, astronomi

Johannes

-          Johnny Depp lookalike

Skal bli ingeniør
Virkemidler

Beskrivelser (vise eksempler)

-          Adjektiv

-          Verb

-          Preposisjoner

Adjektiv som beskriver Thea:

Tafatt, seriøs, voksen

 

Metaforer

Sola:

«En stigende glødekule»

«En av millioner ildkuler»

«En gyllenrød bue»

 

Jorda:

Sandkorn

 

Språket et virkemiddel

-          Ungdomsspråk

Som å høre en tenåring snakke
Egen mening om boka

Humoristisk

For lite vitenskap

Mest for jenter

Relevante kompetansemål:

Elevene skal kunne

  • vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier
  • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
  • forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster
  • skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
  • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst 

Mer om rammer for skriving

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!