Praksiseksempel - Språket som meningsskapende verktøy i argumenterende skriving

Dette ressursheftet er en støtte og veiledning til lærere for å videreutvikle undervisningen i argumenterende skriving. 

Heftet viser hvordan læreren kan gå fram for å gi elevene eksplisitt skriveopplæring ved å bygge stillaser for elevenes skriving. Det er viktig å presisere at læreren er tett på elevene gjennom hele skriveprosessen, fra førskrivingsfasen til sluttføringen av teksten.

Heftet tar utgangspunkt i kompetansemålene i norsk, men arbeidsmetodene og eksemplene som skisseres, har også overføringsverdi til arbeid med argumenterende skriving i andre fag.

Ressurshefte om argumenterande skriving - nynorsk (pdf)

Ressurshefte om argumenterende skriving - bokmål (pdf)

 

Språket som meningsskapende verktøy 
Dette ressursheftet er en støtte og veiledning til lærere for å videreutvikle undervisningen i argumenterende skriving. Heftet viser hvordan læreren kan gå fram for å gi elevene eksplisitt skriveopplæring ved å bygge stillaser for elevenes skriving.  Det er viktig å presisere at læreren er tett på elevene gjennom hele skriveprosessen, fra førskrivefasen til sluttføringen av teksten. 
Heftet tar utgangspunkt i kompetansemålene i norsk, men arbeidsmetodene og eksemplene som skisseres, har også

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!