Praksiseksempel - «The Snowman» som inspirasjon til skriving i engelsk

Her viser vi hvordan en engelsklærer på ungdomsskolen har brukt «The Snowman» som utgangspunkt for skriving i engelskfaget. Dette opplegget kan knyttes til flere av kompetansemålene i læreplanverket, og kan med tilpasninger brukes i flere fag og på flere trinn i skolen.

Når snøen laver ned og legger seg som ei hvit dyne over landskapet, passer det å invitere «The Snowman» på besøk i klasserommet.

I denne ressursen viser vi hvordan du som lærer kan bruke film som inspirasjon for ulike skrivesituasjoner i engelsk, eksemplifisert gjennom filmen «The Snowman». Innenfor engelskfaget er det lett å se for seg ulike måter å jobbe med skriving inspirert av film. Det å skrive handlingsreferat, dikt og analyse er eksempler på relevante skriveoppgaver. Adaptasjon er en annen innfallsvinkel som kan motivere elevene for skriving.

«Å kunne skrive i engelsk innebærer å utvikle en allsidig kompetanse i å skrive ulike typer generelle, litterære og faglige tekster på engelsk ved bruken av uformelt og formelt språk, tilpasset formål og mottaker» (LK 06)

Kompetansemål i engelsk

Etter 10. trinn skal elevene kunne:

 • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
 • bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving
 • lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner

Lærerens favorittklassiker: The Snowman

Den dagen sesongens første snø lavet ned over byen introduserte læreren sin egen favorittklassiker for klassen: «The Snowman». Hun ledet så ungdomsskoleelevene gjennom ei skriveøkt der de fikk gjenoppleve den barnlige gleden som den første snøen gir. Tekstene til elevene inneholdt gode skildringer, og de ble etter hvert videreutviklet til ulike typer tekster som dikt, analyser, fortellinger og noveller.

Ved å legge inn tenkeskrivingssekvenser før, underveis og etter filmvisningen, gav hun elevene rom for å reflektere og undre seg over handlingen i filmen. 

Tenkeskriving i grunnskolen.

Læreren satte opp følgende læringsmål for undervisningsforløpet

 • Be inspired to write by meeting «The Snowman».
 • Use visual notes taking to help your writing.
 • Know what a classic is, and share favorites with each other.

Før filmvisningen: “What’s a classic for you?”

Læreren innledet undervisningsforløpet med å la elevene skrive rundt spørsmålet

 • «What’s a classic for you?»  
 • «What is your favorite classic? Why?»

Underveisvurdering

Det kan være en god idé å la elevene legge tekstene inn på diskusjonsforumet på skolens læringsplattform slik at de kan lese og gi respons på hverandres tekster. Her kan læreren velge å utarbeide kriterier for responsen sammen med elevene i tråd med prinsippene for Vurdering for læring. Læringsplattformen er en autentisk arena for å publisere tekstene. Elevene kan her få ansvar for å gi tilbakemelding på et bestemt antall av medelevenes tekster. Ved å fordele ansvar for tekstlesingen sikrer man at alle elever får tilbakemelding på det de har skrevet, samtidig som elevene får trening i å lese og respondere på andres tekster. Fordelen med å bruke læringsplattformen på denne måten er at læreren i tillegg til å få innsikt i elevenes skrivearbeid også får tilgang til hvordan de evner å gi hverandre respons. Disse blikkene inn i elevenes skriveprosesser vil kunne være et utgangspunkt for videre undervisning.

I artikkelen «Fem teser om funksjonell respons på elevtekster» kan du lese mer om underveisvurdering på elevtekster.

Skrivestopp underveis i filmvisningen

Ved å legge inn små tenkeskrivestopp underveis i filmvisningen, får elevene en fin anledning til å reflektere over innhold og tematikk i filmen. Etter å ha sett første del av filmen kan en aktuell tenkeskrivingsoppgave være:

 • “The first snow fall”. Describe the feeling when you wake up and know it`s snow outside”

Bilde fra filmen The Snowman hvor hovedpersonen ser årets første snøfall

Utdrag fra en elevtekst

It was a feeling like I was dreaming although I was fully awake. Even with my eyes closed, I knew. Opening them only confirmed that finally FINALLY it was here. It was like angels had flown by during the night and little bits had fallen of their wings like a cat that leaves hairstraw all around. Cotton looking powdery white snow covered all I could see as I jumped out of bed and rushed to the window.

Etter filmvisningen: “Can a boy and a snowman become friends?”

Dette spørsmålet åpner opp for refleksjon og fantasi hos elevene og kan være et fint utgangspunkt for skriving i engelskfaget.

Bilde fra filmen The Snowman hvor hovedpersonen gir bestevennen sin, snømannen, en klem    Bilde fra filmen The Snowman hvor hovedpersonen sørger over tapet av sin beste venn, snømannen, som har smeltet.

Utdrag fra elevtekst

When I had woken up the next morning, my father’s scarf and hat lay in a puddle of melted snow with a few stones on our front lawn. I never forgot the snowman and it has stayed in my mind for fifty years now. It has never snowed so much since then, neither has the snowman ever come to see me again no matter how many more I built over the years. But I hold on that night in the light blue woolen scarf with small snowmen, that I still carry around my neck.

Elevene kan også tenkeskrive rundt andre filosofiske spørsmål knyttet til filmen. Eksempler på slike spørsmål kan være:

 • Hvorfor blir man lei seg?
 • Hva er en god venn?
 • Hvorfor er det viktig å ha venner?
 • Hvorfor blir man uvenner?
 • Hva er fantasi? Hvorfor er det fint å ha fantasi?
 • Hva er drømmer, håp, lengsel?

Fra småskriving til å skrive lengre sammenhengende tekster

I disse småtekstene finnes ofte tanker og innholdsmomenter det er verdt å ta tak i og videreutvikle, og slik kan småtekstene brukes som inngang til å skrive lengre tekster. Når tenkeskrivingstekstene videreutvikles til presentasjonstekster, trenger elevene tett oppfølging og veiledning av læreren underveis i skriveprosessen. Nederst i artikkelen finner du ei lenkesamling som viser hvordan en kan drive gode, helhetlige skriveprosesser i engelsk.

Eksempel på skriveoppgaver

I listen under viser vi relevante skrivetilnærminger for elever på ungdomstrinnet knyttet til filmen «The Snowman».

 • Tenkeskrive rundt temaet i filmen
 • Tenkeskrive om følelser
 • Tenkeskrive om kontrastene; glad - trist, venner - uvenner, ensom - ikke ensom
 • Bygge en ordbank med relevante ord og uttrykk som beskriver ordet «snø»
 • Øve på å skrive skildringer til utvalgte scener i filmen
 • Skrive en egen slutt på historien
 • Skrive dikt om vennskap, ensomhet, sorg
 • Lage bildebok
 • Skrive en filmanalyse eller filmanmeldelse
 • Lage en adaptasjon fra film til tegneserie eller fra film til novelle

Her kan du se et eksempel på adaptasjon fra novelle til film.

Utdrag fra elevtekster på 9.trinn inspirert av filmen “The Snowman”

The first time I watched the movie I hated it, because it made me sad, I was little and I only thought about the dead snowman. Now I realize what the movie really is about, and I think it is a good way to explain how it feels to lose a good friend.

The little boy didn’t really know what to do after the snowman melted. He sat there alone in the snow and looked at the scarf and the hat the snowman had. He cried and walked slowly towards the door, took of his shoes and ran to his mother. “Are you crying?” she asked. He nodded his head slowly and cried into her apron. “My snowman disappeared”, he answered. “Come, we can make a new one”. He nodded and looked into his mother`s eyes and smiled. She didn`t know that the snowman he made the day before was special.

Her kan du lese mer om hvordan læreren kan legge til rette for helhetlige skriveprosesser

Andre lenker knyttet til filmen «The Snowman»

Bildene i teksten er hentet fra filmen «The Snowman».

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!