Regning i norsk

I norskfaget på ungdomstrinnet stilles det krav til elevens egne vurderinger og refleksjon, noe som fordrer grunnleggende ferdigheter i tolking av blant annet grafiske framstillinger, tabeller og statistikk.

Regning som grunnleggende ferdighet i norskfaget                                

Å kunne regne i et fag handler om å kunne  tolke og forstå informasjon i dette faget. Det innebærer å kunne bruke  disse opplysningene i den faglige sammenhengen og på den måten få bedre  innsikt i lærestoffet. Det handler videre om å gjenkjenne regning i  ulike kontekster, velge holdbare løsningsmetoder og gjennomføre dem,  argumentere for valg som er foretatt, tolke gyldigheten av resultatene i  lys av fagkunnskap og kunne gå tilbake i prosessen for å gjøre nye  valg.

I norskfaget på ungdomstrinnet stilles det krav til elevens egne vurderinger og refleksjon, noe som fordrer grunnleggende ferdigheter i tolking av blant annet grafiske framstillinger, tabeller og statistikk.

Å kunne regne i norsk er å tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder tall, størrelser eller geometriske figurer. Det vil si å kunne vurdere, reflektere over og kommunisere om  sammensatte tekster som inneholder grafiske framstillinger, tabeller og  statistikk. Utviklingen i regneferdigheter i norskfaget innebærer å skape  helhetlig mening i stadig mer krevende tekster der ulike uttrykksformer  må ses i sammenheng. (Fra læreplanen)

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!