Regning i naturfag

I naturfag på ungdomstrinnet stilles det krav til elevenes evne til å  jobbe med forskjellige problemstillinger om blant annet stoffer og fenomener. Regning framstår som nødvendig og nyttig verktøy for å formulere en hypotese, teste, analysere og vurdere resultater.

Regning som grunnleggende ferdighet i naturfag                                

Å kunne regne i et fag handler om å kunne tolke og forstå informasjon i dette faget. Det innebærer å kunne bruke disse opplysningene i den faglige sammenhengen og på den måten få bedre innsikt i lærestoffet. Det handler videre om å gjenkjenne regning i ulike kontekster, velge holdbare løsningsmetoder og gjennomføre dem, argumentere for valg som er foretatt, tolke gyldigheten av resultatene i lys av fagkunnskap og kunne gå tilbake i prosessen for å gjøre nye valg.

I naturfag på ungdomstrinnet stilles det krav til elevenes evne til å  jobbe med forskjellige problemstillinger om blant annet stoffer og fenomener. Regning framstår som nødvendig og nyttig verktøy for å formulere en hypotese, teste, analysere og vurdere resultater.

Å kunne regne i naturfag er å innhente, bearbeide og framstille  tallmateriale. Det innebærer å bruke begreper, måleinstrumenter, måleenheter, formler og grafikk. Regning i naturfag er også å kunne sammenligne, vurdere og argumentere for gyldigheten av beregninger, resultater og framstillinger. Utviklingen av regneferdigheter i naturfag  går fra å bruke enkle metoder for opptelling og klassifisering til å kunne vurdere valg av metoder, begreper, formler og måleinstrumenter. Videre innebærer det å kunne gjøre gradvis mer avanserte framstillinger og vurderinger og bruke regning i faglig argumentasjon. (Fra læreplanen)

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!