Regning i mat og helse

I mat og helse vil elevene ha behov for å kunne regne når de skal  tolke og bruke oppskrifter. Elevene vil også få bruk for å kunne vurdere  innhold i ulike produkter og sammenlikne priser.

Regning som grunnleggende ferdighet i mat og helse                                

Å kunne regne i et fag handler om å kunne tolke og forstå informasjon i dette faget. Det innebærer å kunne bruke disse opplysningene i den  faglige sammenhengen og på den måten få bedre innsikt i lærestoffet. Det  handler videre om å gjenkjenne regning i ulike kontekster, velge  holdbare løsningsmetoder og gjennomføre dem, argumentere for valg som er  foretatt, tolke gyldigheten av resultatene og kunne gå tilbake i  prosessen for å gjøre nye valg.

I mat og helse vil elevene ha behov for å kunne regne når de skal  tolke og bruke oppskrifter. Elevene vil også få bruk for å kunne vurdere  innhold i ulike produkter og sammenlikne priser.

Å kunne rekne i mat og helse er viktig i praktisk arbeid med  oppskrifter. Det er òg viktig for å kunne vurdere nærings- og  energiinnhald og samanlikne prisar på varer. (Fra læreplanen)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!