Regning i KRLE

I KRLE på ungdomstrinnet møter elevene på blant annet ulike tidsregninger og historiske oversikter over religionenes utvikling. Her finner du undervisningsopplegg.

Regning som grunnleggende ferdighet i KRLE                                

Å kunne regne i et fag handler om å kunne tolke og forstå informasjon i dette faget. Det innebærer å kunne bruke disse opplysningene i den faglige sammenhengen og på den måten få bedre innsikt i lærestoffet. Det handler videre om å gjenkjenne regning i ulike kontekster, velge holdbare løsningsmetoder og gjennomføre dem, argumentere for valg som er foretatt, tolke gyldigheten av resultatene og kunne gå tilbake i prosessen for å gjøre nye valg.

I KRLE på ungdomstrinnet møter elevene på blant annet ulike tidsregninger og historiske oversikter over religionenes utvikling. Det forventes at de skal kunne reflektere over særtrekk ved ulike religioner og samtidig vurdere viktige historiske hendelser og den enkelte religions stilling i dagens samfunn.

Å kunne regne i KRLE innebærer å kunne anvende ulike tidsregninger og måter å fremstille årsrytmer på, finne fram i religiøse skrifter, møte matematiske uttrykk og tallsymbolikk og tolke og bruke statistikk. Å kunne gjenkjenne og bruke geometriske mønstre i estetiske uttrykk og arkitektur forutsetter regneferdigheter. (Fra læreplanen)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!