Regning

Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Det innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy for å løse problemer og for å beskrive, forklare og forutse hva som skjer.

Undervisningsopplegg til regning i ulike fag

Prinsipper for god regneopplæring

Ulike kilder gir forskjellige råd om hvilke ideer eller prinsipper undervisningen bør bygge på for å møte utfordringene i norske klasserom. Mange av disse rådene har samme innhold, men er ulikt formulert. Vi har sammenstilt rådene vi finner fra tre ulike kilder (Burns, 2004; Kilpatrick et al., 2001; NCETM, 2008) og samlet dem i seks prinsipper som samlet sett beskriver god opplæring i regning.

Bøker, nettressurser og artikler om regning

Matematikksenteret har samlet fagressurser for dere som er lærere, for arbeidet med regning i alle fag.Se også kapittel om regning i rammeverket for skolebasert kompetanseutvikling.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!