Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Rammeverket skal brukes av læreplangrupper som er oppnevnt av Utdanningsdirektoratet for å bistå i arbeidet med å utvikle og revidere læreplaner for fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. januar 2012.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!