Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk

1 Innledning

Utdanningsdirektoratet har utviklet et rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. Rammeverket for tegnspråk er et tillegg til rammeverket for hørende, og dekker muntlige ferdigheter, avlesing og produksjon av tegnspråktekst.

Rammeverket definerer de tre ferdighetene og beskriver progresjonen gjennom fem nivåer. De grunnleggende ferdighetene i tegnspråk er integrert i kompetansemålene i læreplanene for hørselshemmede på premissene til det enkelte faget.

Rammeverket skal først og fremst brukes av læreplangrupper som skal utvikle og revidere læreplaner, men det kan også brukes av lærere som en nyttig kilde til informasjon om hva tegnspråk er og hvordan det utvikler seg.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!