Korleis arbeide med informasjon frå fleire kjelder?

Skal vi ha ulv i Noreg? I denne filmen ser ein korleis elevar på ungdomssteget drøftar ulvehald i Noreg med utgangspunkt i informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder.

Kunnskapssamfunnet krev ei form for lesekompetanse som inneber at lesaren kan forstå og integrere informasjon frå fleire ulike kjelder og vurdere kjeldene kritisk. Dette blir også spegla i beskrivinga av grunnleggjande ferdigheiter og i kompetansemål i ulike fag i Kunnskapsløftet.

Ein kan lese meir utdjupande om prosjektet her:

Lesing i natufag, praksiseksempel - korleis arbeide med informasjon frå fleire kjelder

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!