Praksiseksempel – Hvordan kan elever arbeide med forskingstekster?


I denne filmen møter du elever fra 8. trinn som i naturfag presenterer forsking på verdensrommet. Filmen følger dem fra de starter innhentingen av fagstoff på nettet, videre når de strukturerer fagstoffet på datamaskinene, og helt til de presenterer forskningen i form av en plakat laget på PC.  

Skolen var med i pulje 1 i Ungdomstrinn i utvikling, og lærerne fikk i oppdrag av utviklingspartner å planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg med fokus på god leseopplæring og vurdering for læring, og at elevene skulle oppleve undervisningen som mer praktisk, relevant, utfordrende og variert. Naturfaglærerne ved skolen fant et område de ville utvikle: De ønsket at elevene skulle lese andre tekster enn bare læreboka og ville dessuten legge til rette for at elevene skulle få bruke kunnskapen sin i mer autentiske skrivesituasjoner. De tok utgangspunkt i tre kompetansemål i læreplanen i naturfag, to fra hovedområdet forskerspiren og ett fra hovedområdet fenomener og stoffer. Her sies det at eleven skal kunne: 

  • skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene
  • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
  • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder 

I stedet for den tradisjonelle skriftlige prøven, ville lærerne heller at elevene skulle lage et konkret produkt (plakat) basert på lesingen sin. Plakaten skulle også presenteres muntlig. På naturfag.no fant lærerne et opplegg presentert av Eli Vullum Kvande og Øystein Sørborg som de de tok utgangspunkt i: http://www.naturfag.no/uopplegg/vis.html?tid=2061807 

I gallerivandring i etterkant delte de erfaringene med kollegaer og utviklingspartnere og diskuterte hvordan autentiske oppgaver stiller andre krav til vurdering enn tradisjonelle prøver - som i stor grad kan vurderes langs aksen rett eller galt. Lærerne måtte derfor sammen reflektere rundt hva som kjennetegner kvalitet i f.eks. en plakat. I filmen ser vi at elevene er blitt utfordret gjennom å lage et praktisk produkt. De har relevante oppfatninger om at de må presentere kunnskapen sin på en ryddig måte slik at mottakerne forstår. De har også fokus på fagspesifikke ord og viser kildebevissthet som gode lesere gjør. 

Film: Star Wars i klasserommet - undervisningsopplegg 

Tekst til filmen ligger her

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!