Litteratur

  • Bråten, I. (red.) 2011. Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Cappelen Akademiske Forlag
  • Fiskum, K. og Steineger, E. 2007. Natur og univers 2. Cappelen Akademisk Forlag
  • Helgevold, L., Hoel, T. og Håland, A. 2008. Lesing er … Lesesenteret, Universitetet i Stavanger
  • Kunnskapsdepartementet. (2011). St.meld. nr. 22 (2010 – 2011). Motivasjon – Mestring – Muligheter. Ungdomstrinnet. Oslo: Kunnskapsdepartementet.
  • Mork, S. og Erlien, W. (2010). Språk og digitale verktøy i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Maagerø, E. og Tønnesen Seip, E. (2. opplag) 2009. Å lese i alle fag. Universitetsforlaget
  • Roe, A. 2008. Lesedidaktikk – etter den første leseopplæringen. Universitetsforlaget

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!