Etterlesefasen – refleksjon og anvendelse

I denne fasen reflekterte elevene og lærer sammen over ordene elevene hadde forklart i begrepskartene. Spesielt ordet elektron fasinerte elevene, og fikk dem til å se nye sammenhenger. De oppdaget at elektron som er en negativt ladet del av atomet også er en del av elektrisitet som er elektroner som vandrer fra minus til pluss i en metall-ledning. Da skjønte de også hvorfor linjen på videregående skole som utdanner elektrikere heter elektro og at elektrikere arbeider med elektrisk strøm. De skjønte at alle begrepene kommer fra samme ord; elektronet som finnes i hvert atom, og som alt rundt oss er bygget opp av.

Som avslutning tok de igjen frem batteri, ledninger og lyspærer. Igjen koblet elevene ivrig, men denne gangen kunne de sette ord på det som skjedde og anvende kunnskapen. I arbeidsprosessen hadde de gått fra svært liten kunnskap om elektrisk strøm, til å gi uttrykk for å ha lært dette:

  • Metall er en god strømleder.
  • Plasten utenpå ledningen er der for å isolere og beskytte oss. Plast leder ikke strøm.
  • Strømmen stopper dersom kretsen ikke er sluttet. Det vil si at alt vi har koblet må henge sammen med hverandre.
  • Elektrisk strøm er elektroner som beveger seg som klinkekuler i en ledning.
  • Pluss og pluss frastøter hverandre, pluss og minus tiltrekker hverandre.
  • Flere batterier gir mer spenning og bedre lys.
  • Lyspæren har en bunnknapp som må berøre ledningene.
  • Batteriet har to ulike poler, en pluss og en minus.

Elevene viste at de hadde fått forståelse for mange nye begreper og at de kunne bruke dem på en fagrelevant måte.

Gjennom en praktisk tilnærming til lærestoffet og med aktiv deltagelse i alle de tre lesefasene, klarte elevene å nå sitt vekstpunkt. De leste og lærte seg mange nye begreper innenfor temaet elektrisitet. Denne gangen valgte læreren strategiene og styrte arbeidet deres. På sikt er målet at de selv blir bevisste på å hente frem forkunnskapene sine og koble dem til ny kunnskap, og at de selv kan velge passende strategier for å lære seg de faglige begrepene i en tekst. Og som en har vært inne på tidligere, kreves det forventning om mestring for å nå dette målet. Eller som Bråten (2011:71) sier: «En elevs mestring bygger først og fremst på hans eller hennes tidligere prestasjoner.»

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!