Lesing i musikk

I Kunnskapsløftet er det å kunne lese i musikk beskrevet som å kunne tolke og forstå ulike musikalske uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon.

I Kunnskapsløftet er det å kunne lese i musikk beskrevet som å kunne tolke og forstå ulike musikalske uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon. 
Evne til å konsentrere seg over tid er en viktig forutsetning for lesing. Gjennom lytting, musisering og tolkning av musikalske uttrykk og symboler gir musikkfaget viktige bidrag til dette. Lesing av tekster vil være av betydning som grunnlag både for ens egen komponering og som en kilde til refleksjon.

I Kunnskapsløftet er det å kunne lese i musikk beskrevet som å kunne tolke og forstå ulike musikalske uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon.

Evne til å konsentrere seg over tid er en viktig forutsetning for lesing. Gjennom lytting, musisering og tolkning av musikalske uttrykk og symboler gir musikkfaget viktige bidrag til dette.

Lesing av tekster vil være av betydning som grunnlag både for ens egen komponering og som en kilde til refleksjon.

Praksiseksempel: Musikkundervisning på iPad

Musikk står på timeplanen for ein 10.klasse på Kannik skole i Stavanger. Det som møter ein når ein opnar døra til klasserommet er stillheit. Det er nesten ikkje lyd i klasserommet. Elevane sit alle med kvar sin iPad, med tilhøyrande øyreklokker, stort sett i djup konsentrasjon. Dei lyttar og trykkjer. Oppgåva dei er i gong med er å komponere og spela inn musikk ved hjelp av appen GarageBand. Notane som skal kodast om til musikk, er låta ”Rolling in the deep” av Adele.

Elevane sit saman i grupper på fire rundt eit bord. Nokre gonger spør dei kvarandre roleg om hjelp, og lyttar i øyreklokkene til den som sit ved sida av. Læraren går frå bord til bord, forklarer og svarar på spørsmål: «Kan du hjelpe meg med takt 75?» spør ein elev. «Eg treng litt hjelp med akkordane», seier ein annan. Ein tredje vil ha stadfesting på at han har forstått, og vil at læraren skal lytte til det han har komponert: «Høyrest dette greitt ut?».

Fagspråket i musikk trer tydeleg fram både når læraren forklarer, når elevane jobbar individuelt på iPaden og når dei samtalar seg imellom. Det same gjer viktige prinsipp for god undervisning som praktisk, relevant og motiverande.

Elevene les notar, besifring og anna musikalsk notasjon på same måte som musikarar gjer. Med kvar sin iPad er alle aktive. Dei gjev utrykk for at dei liker arbeidsmåten, men at det også er eit utfordrande nøyaktigheitsarbeid.

Meir om praksiseksempelet hos Lesesenteret blant anna bloggen til læraren

Ein slik praksis er i tråd med prinsipp for god undervegsvurdering: Elevane sine føresetnader for å lære kan styrkast dersom dei får tilbakemeldingar på som fortel om kvaliteten på arbeidet og når dei får råd om korleis dei kan gjere det betre.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!