Lesing for elever med behov for tilrettelegging

Eksempel 1. Lese dikt med innlevelse og synge sanger

I innføringsklassen ved denne skolen har dikt og sanger lenge vært populært. Å lese dikt eller synge sanger har både en opplevelsesside og kan brukes som del av språklæringen. I tillegg er det en arbeidsmåte som samler gruppa, selv om elevene har ulik alder og botid i Norge.

Ved siden av å gi gode opplevelser, vil det å lese dikt eller synge sanger være en fin måte å øve ordforråd og uttale på. For å være sikker på at elevene forstår innholdet, forklarer læreren tekstene og setter dem inn i en kontekst før elevene leser. Det er like viktig å arbeide med å styrke bakgrunnskunnskap i forhold til innholdet i dikt og sangtekster, som det er i forbindelse med arbeid med læreboktekster eller andre autentiske tekster som brukes i opplæringen. Læreren er bevisst på sin rolle som modell, og leser diktene med innlevelse selv og synger med i sangene. Hun har erfart at ordforråd som læres på denne måten huskes godt. Man må ofte orientere seg litt i ulike sanger og dikt sammen med elevene for å finne noe som appellerer til dem, og når det først er gjort, vil både innhold og rytme bidra til god ordlæring.

Å øve uttale gjennom dikt og sanger gir mulighet til å repetere lyder, sekvenser av lyder og ord på en naturlig måte. Elevene aksepterer repetisjon av for eksempel sanger fordi de gjerne vil bli gode til å synge sangen og er motivert av musikken. Dikt og sanger er dessuten en utmerket måte å øve lesetrening på. Ved muntlig arbeid på denne måten øver man lyder i norsk, altså fonologi, samt rytme og trykk, det vil si prosodi. Andrespråkselever har ofte vanskeligheter med å oppfatte sammenhengene mellom fonem og grafem (lyd og bokstav) hvis man ikke har lydene i morsmålet sitt (Ellingsen, 2008:72). Gjennom arbeid med dikt og sanger øver klassen på dette. På den måten vil det kunne bidra til å styrke leseferdighetene hos elevene. Ellingsen peker på hvor viktig det er å eksperimentere med språklyder på begynnernivået når elever lærer norsk for å få en god leseutvikling (ibid:71f). Dessuten er det viktig å lese tekster med tilpasset lengde og omfang i en begynnerfase. Hauge viser til betydningen av å ha tilstrekkelige muntlige ferdigheter i norsk før elevene skal lese og skrive på norsk. Hun viser til at å ”knekke lesekoden” handler om å analysere et muntlig språk man mestrer i mindre enheter og knytte dette til skriftspråket (Hauge, 2008:90). Å øve ordforråd, lyder og prosodi i autentiske tekster som dikt og sanger vil derfor styrke leseopplæringen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!