Lesing for elever med behov for tilrettelegging

Minoritetsspråklige elevers møte med tekster i ulike sjangere

Minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet leser varierte tekster i løpet av sin skolehverdag uavhengig av om de er elever i innføringsklasser eller delvis eller fullt integrert i ordinære klasser. Ved en ungdomsskole på Østlandet arbeider de med å la de minoritetsspråklige elevene møte tekster i ulike sjangere og fag allerede mens de går i innføringsklassen, samtidig med at det gis særskilt opplæring i norsk. I tillegg har skolen stort fokus på at det arbeides systematisk muntlig med innhold i tekster før det forventes at elevene skal forholde seg skriftlig til dem. Her presenteres to undervisningsopplegg hvor lesing er samordnet med muntlig trening.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!