Lesing for elever med behov for tilrettelegging

Lesevenner - lesing av skjønnlitteratur for minoritetsspråklige

Lesevennprosjektet er et samarbeid mellom en barneskole, en ungdomsskole og et bibliotek.

Fire ganger i året er elever i 8. klasse på besøk i distriktets barneskole og leser for elevene på ulike morsmål. Tiltaket har flere målsettinger:

  • styrke leseferdighetene og evne til muntlig fortelling
  • motivere til lesing og øke leselyst
  • lette overgangen mellom barnetrinn og ungdomstrinn
  • bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige elever
  • ivareta og styrke det flerkulturelle perspektivet i skolen
  • synliggjøre de språklige ressursene og bidra til økt selvfølelse og positiv identitet
  • utnytte ressurser og kunnskaper i de samarbeidende virksomhetene

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!