Praksiseksempel – strategier når elever arbeider med sammensatt tekst

Elevene på 8. trinn arbeider med tekstoppgaver i matematikk. Elevene mestrer teknisk regning greit, men læreren opplever at elevene ofte ikke forstår informasjonen de leser i matematikkfaget. De leser ikke hele teksten, misforstår teksten eller gir uttrykk for at de ikke forstår hva slags regneoperasjoner de skal gjøre etter å ha lest teksten.

Den matematiske teksten er en sammensatt tekst med mye informasjon på liten plass, bruk av matematiske symboler og presist språk. Ord og begreper som de kjenner fra hverdagslivets domene får ofte en annen betydning i det matematiske domene. Det kan derfor være utfordrende å lese matematisk tekst, og det trengs opplæring i hvordan en kan møte slike tekster.

Læreren bestemmer seg for å la elevene prøve ut strategiene visualisering og organisering av informasjon i de matematiske tekstoppgavene for at de bedre skal forstå hvilke strategier de skal bruke for å løse oppgavene. Læreren modellerer at tekstoppgavene må leses langsomt for at en skal få med seg all informasjon, og streker under viktig informasjon i teksten.

Elevene arbeider med emnet brøk. De visualiserer tekstoppgavene med tegning for å løse oppgaver som “På en skole er halvparten av elevene gutter. På en leseundersøkelse oppgir 3/8 av guttene at de liker å lese. Dobbelt så mange jenter oppgir at de liker å lese. Hvor stor brøkdel av elevene liker å lese?” Læreren demonstrerer hvordan hun leser teksten langsomt og nøye, og tenker høyt om hvordan elementene i teksten henger sammen. Hun tegner et rektangel på tavla som skal forestille alle elevene. Rektangelet deles i to fordi det er like mange gutter som jenter på denne skolen. Guttesiden deles inn i 8 og 3 av dem skraveres, da 3/8 av guttene likte å lese. Jentesiden deles også inn i 8 deler. ”Jeg ser det!, sier en elev. 6 er dobbelt så mye som 3. Du må farge 6 deler. Svaret er 9/8.” Læreren ber de andre elevene vurdere om de er enige i dette. ”Nei!”, sier en annen elev. ”Det er jo 16 deler i alt for de spør jo hvor mange i hele klassen som liker å lese. Da blir svaret 9/16”.

Læreren organiserer elevene i par slik at de kan jobbe videre sammen om problemløsingsoppgaver i brøk ved hjelp av visualisering.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!