Lesing som grunnleggende ferdighet i matematikk

Å kunne lese i matematikk inneber å forstå og bruke symbolspråk og uttrykksformer for å skape meining i tekstar frå daglegliv og yrkesliv så vel som matematikkfaglege tekstar. Matematikkfaget er prega av samansette tekstar som inneheld matematiske uttrykk, grafar, diagram, tabellar, symbol, formlar og logiske resonnement. Lesing i matematikk inneber å sortere informasjon, analysere og vurdere form og innhald og samanfatte informasjon frå ulike element i tekstar. Utvikling i å lese i matematikk går frå å finne og bruke informasjon i tekstar med enkelt symbolspråk til å finne meining og reflektere over komplekse fagtekstar med avansert symbolspråk og omgrepsbruk.

Nedenfor fins tips og eksempler på hvordan man kan øve på å lese matematikk i det daglige arbeidet med faget, og også et undervisningsopplegg med utgangspunkt i et kompetansemål fra LK06 der lesing som grunnleggende ferdighet er en viktig del av arbeidet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!