Hva sier læreplanen?

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk

Utdrag fra grunnleggende ferdighet lesing i matematikk

(...) matematikkfaget er prega av samansette tekster som inneheld matematiske uttrykk, grafar, diagram, tabellar, symbol, formlar og logiske resonnement. Lesing i matematikk inneber å kunne sortere informasjon, analysere og vurdere form og innhald og samanfatte informasjon frå ulike element i tekstane.

Lesing i matematikkfaget på ungdomstrinnet innebærer at elevene kan finne opplysninger i ulike tekster, for eksempel forskning og dagsaktuelle tema. Videre vil de måtte gjøre utvalg av informasjon, vurdere det matematiske innholdet og fremstille dette matematisk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!