Forslag til undervisningsopplegg – om lesing i hovedområdet statistikk, sannsyn og kombinatorikk

Ungdom og søvnbehov

Søk på Internett og finn opplysninger om ungdom+søvnbehov.

Framstill opplysningene grafisk og presenter dette for klassen.

Lag og gjennomfør en undersøkelse om ungdoms søvnvaner i en klasse på ungdomstrinnet

Tips

La elevene finne tekster på Internett og vurdere hvorvidt de kommer fra pålitelige kilder.

Bevissthet rundt kildekritikk er en av ferdighetene knyttet digitale ferdigheter, men bør være sentral i diskusjonen og arbeidet med lesing av fagtekster i matematikk.

Presenter tekstene i sin helhet i fellesskap, let etter matematiske uttrykk og tolk grafer og diagrammer.

La elevene jobbe videre to og to med hver sin tekst som de skal drøfte og etter hvert legges frem for resten av klassen. Ha fokus på innhold, hvilke opplysninger som gis i teksten og hvordan disse begrunnes.

Undersøkelse av søvnvaner i ungdomsgruppa

Lag og gjennomfør en undersøkelse, framstill denne grafisk og vurder hvordan dette harmonerer med funn/råd i fagartikkelen som de enkelte elevparene hadde som grunnlag.

Læreren vil ha en sentral rolle som veileder i dette arbeidet, dersom elevene trenger hjelp til å konkretisere funn og framstilling.

Ferdighetene i muntlig matematikk utvikles gjennom blant annet samtale om matematiske problem og ved presentere og drøfte komplekse faglige emner.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!