Å utvikle motiverte og engasjerte lesere

Gjennom å bruke tema fra elevens eget dagligliv ønsker vi å motivere eleven til å se nytten av fagtekster og forskning på områder som angår dem selv. Videre vil de gjennom selv å lage og gjennomføre en undersøkelse få bedre oversikt over hvordan matematikk kan anvendes for å framskaffe og framstille resultater. De kan gjennom dette arbeidet også få bedre innsikt i søvnbehov/søvnmønster i egen ungdomsgruppe.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!