Å utvikle gode språklige ferdigheter

Gjennom å lese fagtekst og vurdere det matematiske innholdet i denne vil elevene sammen med medelever og lærer kunne utvikle bedre språklige ferdigheter i matematikkfaget. Lærer kan i felles klasse vise hvordan slike fagtekster er oppbygd og gjennom identifisering av begreper og matematematisk innhold hjelpe elevene til bedre forståelse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!