Å lese for å løse problemer i matematikk

Mange lærebøker inneholder svært korte sammenhengende tekster i framstillingen av lærestoffet, mens de samtidig kan inneholde tekstrike oppgaver. Det er viktig å gi elevene verktøy til å håndtere slike utfordringer.

Læreren kan velge en «tekstoppgave» og la elevene samarbeide, gjerne parvis, om å finne ut, - og notere, følgende:

  • Hvilke opplysninger gir oppgaven?
  • Hva er problemet i oppgaven?
  • Har du tilstrekkelig informasjon til å løse problemet? Trenger du ekstra opplysninger? Eller er det opplysninger i teksten som du ikke trenger?
  • Hvilken benevning skal løsningen ha?
  • Gjett hva løsningen omtrent vil bli.

Senere kan oppgaven løses og elevene kan se om løsningen ble som forventet. Er det mulig å kontrollere om løsningen stemmer? Velg noen oppgaver som elevene får reflektere mer rundt: Hva hvis informasjonen som var gitt, var annerledes? «Hva hvis..» og «hva hvis ikke..» -refleksjoner kan gi bedre innsikt i hvordan oppgavene er bygd opp. La elevene formulere nye problemstillinger selv, muntlig og skriftlig, og bruk slike oppgaver som øvinger.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!