God leseopplæring – for lærere på ungdomstrinnet

Bakgrunn

Ungdomstrinn i utvikling

Gjennom satsingen Ungdomstrinn i utvikling skal lærere, skoleledere og skoleeiere bidra til at elever på ungdomstrinnet opplever undervisningen som relevant, variert, praktisk og utfordrende. På den måten skal elevene bli mer motivert for å lære, og dermed også prestere bedre i blant annet i lesing.

Elevene utvikler gode leseferdigheter over tid når undervisningen gjennomføres med høy kvalitet. I arbeidet med å utvikle elevenes leseferdigheter bør læreren fokusere på fire komponenter. Det handler om å utvikle elevenes språklige ferdigheter, kodingsferdigheter, strategiske ferdigheter og engasjement for lesing.

Disse fire komponentene beskriver vi nærmere her.

Vi har også publisert praktiske og varierte undervisningseksempler på arbeid med lesing i ulike fag der de fire komponentene inngår i ulik grad.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!