Digitale ferdigheter

Hva er digitale ferdigheter?

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til dømmekraft.

Ferdighetsområder i digitale ferdigheter

Tilegne og behandle innebærer å kunne bruke ulike digitale verktøy, medier og ressurser til å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og tolke digital informasjon hensiktsmessig og kritisk.

Produsere og bearbeide innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å sette sammen, gjenbruke, omforme og videreutvikle ulike digitale elementer til produkter, for eksempel sammensatte tekster.

Kommunisere innebærer å kunne bruke digitale verktøy, ressurser og medier til å samarbeide i læringsprosesser, og til å presentere egen kunnskap og kompetanse til ulike mottakere.

Digital dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av Internett.

Hvordan utvikles digitale ferdigheter?

Utvikling av digitale ferdigheter innebærer å lære seg å bruke digitale verktøy, medier og ressurser. Videre innebærer det å benytte digitale verktøy, medier og ressurser til å tilegne seg faglig kunnskap og til å uttrykke egen kompetanse. I dette ligger det også en økende grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy, medier og ressurser ut fra bruksområdet.

Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet - nivåbeskrivelser

Tilegne og behandle

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Leser hypertekst og enkel interaktiv informasjon og bruker bilde- og ikonbasertnavigasjon.

Nivå 2

Gjør enkle digitale søk, og leser og tolker informasjon fra digitale kilder.

Bruker enkle digitale ressurser og verktøy for informasjonsbehandling og læring.

Nivå 3

Velger og vurderer informasjon og søkestrategier fra digitale kilder.

Bruker ulike digitale verktøy og ressurser for informasjonsbehandling og læring.

Nivå 4

Filtrerer, omformer og sammenstiller informasjon fra digitale kilder.

Bruker relevante søkeverktøy og behersker søkestrategier i arbeid med fag. 

Nivå 5

Innhenter og organiserer løpende oppdatert digital informasjon.

Bruker avanserte søkestrategier og kilder i arbeid med fag.

Produsere og bearbeide

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Skriver enkle tekster på tastatur og lager enkle digitale sammensatte tekster.

Kjenner til enkel digital kildebruk og opphavsrett.

Nivå 2

Lager digitale sammensatte tekster med ulike elementer og enkle digitale formkrav.

Bruker enkel digital kildebruk og opphavsrett, også ved gjenbruk og videreutvikling. 

Nivå 3

Lager digitale sammensatte tekster med lenket innhold. Forstår og bruker digitale formkrav i egne tekster.

Refererer til digitale kilder og bruker regler for opphavsrett. 

Nivå 4

Produserer og redigerer digitale sammensatte tekster.

Referer til og vurderer digitale kilder i aktuelle faglige situasjoner. 

Nivå 5

Velger og bruker digitale verktøy ut fra behov, digitale formkrav, arbeidsform og mottakere.

Forvalter opphavsrett på egne digitale produkter.

Behersker digital kildehenvisning.

Kommunisere

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Bruker enkle digitale verktøy og medier i presentasjon og kommunikasjon.

Nivå 2

Bruker et utvalg digitale verktøy og medier i presentasjon og kommunikasjon. 

Nivå 3

Bruker ulike digitale verktøy og medier for å formidle et budskap både i en-til-en og i gruppekommunikasjon. 

Nivå 4

Bruker digitale medier og verktøy for å formidle et budskap presist for kommunikasjon og dokumentasjon. 

Nivå 5

Velger, vurderer og bruker digitale kommunikasjonsverktøy og medier ut fra ulike faglige behov.

Digital dømmekraft

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Følger enkle regler for digital samhandling.

Kjenner til enkle regler for personvern på Internett.

Nivå 2

Bruker grunnleggende nettvett og har kunnskap om regler for personvern på Internett.

Nivå 3

Bruker nettvett og følger regler for personvern på Internett og i sosiale medier. 

Nivå 4

Bruker Internett og sosiale medier forsvarlig.

Nivå 5

Har evne til etisk refleksjon og vurdering av Internett og sosiale medier som kommunikasjons- og informasjonskanal. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!