Læreplangrupper – yrkesfag

Vi er nå i gang med å utvikle nye læreplaner i alle programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

De nye læreplanene skal

 • være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov
 • ivareta innholdet i overordnet del av læreplanverket
 • være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv
 • digitaliseres for å bli mer brukervennlige
 • legge til rette for tydelig progresjon mellom Vg1, Vg2 og Vg3
 • legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom
 • sikre sammenheng i læreplanverket for grunnopplæringen

Sammensettingen av gruppene

Læreplangruppene er satt sammen av lærere og representanter fra arbeidslivet. I tillegg er det noen andre fagpersoner med relevant kompetanse. Vi har valgt personer som er oppdatert på fagområdet og tenker framtidsrettet om utdanningsprogrammet.

Vi har satt sammen grupper med fagpersoner som til sammen har følgende kompetanse:

 • læreplankompetanse
 • kompetanse knyttet til vurdering
 • kjennskap til videregående opplæring i skole og bedrift
 • skriver godt
 • behersker digitale verktøy i arbeidet

Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Arnfinn Aasen (leder)
Berit Bårdstu
John Sigurd Westgaard
Ludvig Vea
Vidar Jacklin

Vg1 design og tradisjonshåndverk

Merete Aarstein Embretsen (leder)
Elle Nilsdatter Buljo
Jan Kristian Vestjord
Marianne Alfsen
Mona Løkting
Svein Rød
Torill Gaarder

Vg1 elektrofag

Bjørnar Valstad (leder)          
Lars Jakob Berg
Lene Repvik Storrø
Tage Rønning                
Torstein Larsen              
Trygve Trygstad  

Vg1 frisør-, blomster og interiørdesign

Kjersti Levernes Lund (leder)
Anita Hope
Gro Rosland Pettersen
Joakim Bergersen
Oddny Johanne Markussen
Sigrun Heggen Leivdal

Vg1 helse- og oppvekstfag

Bodil Brå Alsvik (leder)
Andrew Cornell
Anna Cicilie Somby 
Heidi Nyhus
Ingvild Skjetne
Siri Veslesol Abel

Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon

Wiggo Sunde (leder)
Arild Pedersen
Camilla Sandum
Kristoffer Ryeng
Merete Bolstad

Vg1 naturbruk

Asgeir Johansen (leder)
Arne Birger Tunheim
Espen Hagen
Oddbjørg Hætta Sara
Ragnhild Kjeldsen
Randi Helene Tillung

Vg1 restaurant- og matfag

Inger Marie Nilsen Tuff (leder)
Dina Gaupseth
Tonje Svendsen
Einar Martin Kålen
Ona Cecilia Totland

Vg1 salg, service og reiseliv

Rune Kenneth Waren (leder)
Lene Sørbråten
Runar Karlsen
Stine Isdahl Solberg
Synne Slinning Verlo

Vg1 teknikk og industriell produksjon

Thomas Berg (leder)
Andreas Våge
Eva Karin Huneide
Kari Svalebjørg Slettetveit
Morten Ødegård
Roger Eikeland
Stig Mårstad
Tore Martin Reiersen

Læreplangruppene for Vg2 og Vg3 vil bli lagt ut i desember.

Bakgrunnen for arbeidet er ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og ny overordnet del til læreplanverket.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!