Læreplangrupper - yrkesfag

Høsten 2018 starter Utdanningsdirektoratet arbeidet med å utvikle læreplaner på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Fristen for å melde interesse for å delta i en læreplangruppe var 1. september 2018.

Du kan melde din interesse her


Hvilken kompetanse trenger vi til læreplanutviklingen?

I arbeidet med læreplanutviklingen søker vi etter personer med interesse for læreplanutvikling, og som er oppdatert på fagområdet og kan tenke framtidsrettet om fagområdet.

Vi vil sette sammen læreplangrupper som til sammen har:

 • læreplankompetanse
 • kjennskap til vurdering
 • kjennskap til videregående opplæring i skole og bedrift
 • god skriftlig framstillingsevne og behersker digitale verktøy i arbeidet

Dersom du passer til dette arbeidet, hører vi gjerne fra deg

Dersom du ønsker å delta i en læreplangruppe ber vi deg om å registrere deg ved å velge utdanningsprogram og fag i lenkene i boksen oppe til høyre. Vi spør etter noen kontaktopplysninger om deg, og vi ber deg om å beskrive bakgrunnen din kort. I tillegg ber vi deg om å oppgi en person som vi kan kontakte for referanse.

Når og hvordan skal arbeidet foregå?

Arbeidet med læreplaner på Vg1 starter med en to dagers oppstartssamling i midten av oktober 2018. Læreplangruppene på Vg1 leverer sitt endelige utkast til Utdanningsdirektoratet 1. juni 2019.

Arbeidet med læreplaner på Vg2 (og Vg3) starter med en to dagers oppstartssamling i begynnelsen av mars 2019. Læreplangruppene på Vg2 (og Vg3) leverer sitt endelige utkast til Utdanningsdirektoratet 1. oktober 2019. 

Medlemmer i læreplangrupper kan regne med inntil 75 timers arbeid og lederen av gruppa inntil 100 timers arbeid. Dette timetallet kan bli noe høyere for læreplaner på Vg1.

Læreplaner på Vg3

For Vg3, så er det de faglige rådene og de fire midlertidige gruppene for de nye utdanningsprogrammene som har fått oppdraget med å foreslå personer til læreplangruppene. 

Bred involvering

Vi skal ha bred involvering og åpne prosesser i arbeidet. Læreplangruppene må dele utkastene de utarbeider, og vi planlegger en åpen innspillsrunde sånn ca. midtveis i utviklingen av læreplanene, der alle kan komme med innspill. Når læreplangruppene har levert sine endelige utkast sendes læreplanene på offentlig høring, før de fastsettes. Alle læreplanene for Vg1, Vg2 og Vg3 skal fastsettes innen 1. august 2020.

Læreplanene utvikles digitalt og vi skal utnytte potensialet som ligger i å synliggjøre sammenhenger og koblinger i læreplanen. Vi vil også legge vekt på klart språk i læreplanene.

Honorar for arbeidet

Vi betaler honorar og følger Utdanningsdirektoratets satser. (https://www.udir.no/om-udir/honorar-reiseregningerog-satser/) De vi velger ut til arbeidet vil få mer informasjon om avtale og omfang av arbeidet.

Målet for de nye læreplanene

De nye læreplanen skal:

 • være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov
 • ivareta innholdet i overordnet del av læreplanverket
 • være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv
 • digitaliseres for å bli mer brukervennlige
 • legge til rette for tydelig progresjon mellom Vg1, Vg2 og Vg3
 • legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom
 • sikre sammenheng i læreplanverket for grunnopplæringen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!