Nye læreplaner på yrkesfag

Våren 2018 har vi, i samarbeid med partene i arbeidslivet (de faglige rådene), forberedt og planlagt arbeidet med utforming av læreplaner på yrkesfag. Høsten 2018 starter vi arbeidet med utforming av nye læreplaner.


Arbeidet starter opp høsten 2018

Vi starter arbeidet med de nye Vg1-læreplanene på yrkesfag i midten av oktober 2018. Arbeidet med læreplaner på Vg2 og Vg3 starter i begynnelsen av mars 2019. Så fortsetter arbeidet samtidig på alle trinn fram til læreplangruppene på Vg1 leverer sitt endelige utkast 1. juni 2019. Læreplangruppene på Vg2 og Vg3 leverer sitt endelige utkast 1. oktober 2019. Når læreplangruppene har levert sine utkast sender vi alle læreplanene på offentlig høring. Etter høringsrunden fastsetter vi læreplanene slik at de kan tas i bruk.

Bakgrunnen for arbeidet er ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammeneny overordnet del til læreplanverket og elementer i fagfornyelsen.

En detaljert tidsplan for arbeidet finner du her.

Vil du delta i læreplanarbeidet på vg1 eller vg2 på yrkesfag?

Du kan lese mer om kompetansen vi søker til læreplanutviklingen på Vg1 og Vg2, og hvordan du kan melde din interesse her. For Vg3, så er det de faglige rådene og de fire midlertidige gruppene for de nye utdanningsprogrammene som har fått oppdraget med å foreslå personer til læreplangruppene.

Fakta om nye læreplaner på yrkesfag

  • Den nye yrkesfaglige tilbudsstrukturen skal gjelde fra skoleåret 2020-2021.
  • Vi innfører nye læreplaner for Vg1 høsten 2020.
  • De nye læreplanene for Vg2 tas i bruk skoleåret 2021-2022 og Vg3 tas i bruk fra høsten 2022.
  • Læreplanene for Vg2 og Vg3 vil være ferdige høsten 2020, slik at de nye Vg3-læreplanene kan tas i bruk i yrkesfaglig fordypning (YFF).
  • De første lærlingene vil kunne ta fag- eller svenneprøve etter ny struktur våren 2024.
  • Vi vurderer overgangsordninger, og om det er lærefag som kan starte opp tidligere enn den foreslåtte innføringstakten.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!