Yrkesfaglige utdanningsprogram fra høsten 2020

Fra skoleåret 2020–21 utvides antall utdanningsprogram fra åtte til ti, og det innføres fire nye utdanningsprogram.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny tilbudstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Endringene vil gjelde fra skoleåret 2020–21. 

Fire nye utdanningsprogram

Nye utdanningsprogram er satt i kursiv:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Flere store endringer

Flere av fagene vil bli videreført, men innholdet i fagene skal videreutvikles. 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon vil få større endringer

Dette blir et helt nytt utdanningsprogram med nytt innhold. I Vg3 er det foreslått fem nye lærefag. 

Fra Vg2 IT kan elevene velge mellom IT-drift og IT-utvikling. IT-drift vil legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IT-tjenester. IT-utvikling skal bidra til å utvikle forståelse av arbeidsmetodene som brukes i utvikling av tjenestesystemer og bidra til kunnskap om hvordan datasystemer designes, utvikles og virker.

Fra Vg2 Medieproduksjon kan elevene velge mellom tre nye lærefag; medieproduksjon, mediedesign og medieteknikk. I Medieproduksjonsfaget lærer lærlingen å planlegge, produsere og evaluere innholdsproduksjon til ulike publiseringsplattformer ved bruk av blant annet tekst, lyd og bilde. Medieteknikkfaget er en videreutvikling av Film- og videoteknikkfaget. I dette faget lærer man blant annet å planlegge, etterbehandle, ferdigstille, presentere og kvalitetssikre fotografisk materiale, lyd og bildeprodukter. I mediedesign utvikler med estetisk kompetanse i design, produksjon og valg av visuelle virkemidler, både analogt og digitalt.

Andre endringer

 • Kontor- og administrasjonsfaget og resepsjonsfaget blir erstattet av et nytt fag, med nytt innhold og nytt navn.
 • Vg2 byggteknikk bli delt i Vg2 tømrer og Vg2 betong og mur
 • Vg2 matfag blir delt i Vg2 baker og konditor og Vg2 industriell matproduksjon.
 • Det blir opprettet flere nye lærefag innenfor flere av utdanningsprogrammene. Dette gjelder dyrefaget, anleggsrørleggerfaget, veidrift- og veivedlikeholdsfaget, ventilasjonsteknikkfaget og truck- og liftmekanikerfaget.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!