Yrkesfaglige utdanningsprogram fra høsten 2020

Fra skoleåret 2020-21 utvides antall utdanningsprogram fra åtte til ti, og det innføres fire nye utdanningsprogrammer.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny tilbudstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Endringene vil gjelde fra skoleåret 2020-21. 

Fire nye utdanningsprogram

Nye utdanningsprogrammer er satt i kursiv:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk- og industriell produksjon
 • Design og tradisjonshåndverk
 • IKT og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, - blomster- og interiørdesign

Flere store endringer

Flere av fagene vil bli videreført, men innholdet i fagene skal videreutvikles. 

IKT og medieproduksjon vil få større endringer

Dette blir et helt nytt utdanningsprogram med nytt innhold. I Vg3 er det foreslått fem nye lærefag. Disse lærefagene og strukturen i utdanningsprogrammet (programområdene Vg3) skal på høring i desember 2019. Kunnskapsdepartementet fastsetter strukturen etter høringen.

Fra Vg2 IT kan elevene velge mellom IT-drift og IT-utvikling. IT-drift vil legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IT-tjenester. IT-utvikling skal bidra til å utvikle forståelse av arbeidsmetodene som brukes i utvikling av tjenestesystemer og bidra til kunnskap om hvordan datasystemer designes, utvikles og virker.

Fra Vg2 Medieproduksjon kan elevene velge mellom tre nye lærefag; medieproduksjon, mediedesign og medieteknikk. I Medieproduksjonsfaget lærer lærlingen å planlegge, produsere og evaluere innholdsproduksjon til ulike publiseringsplattformer ved bruk av blant annet tekst, lyd og bilde. Medieteknikkfaget er en videreutvikling av Film- og videoteknikkfaget. I dette faget lærer man blant annet å planlegge, etterbehandle, ferdigstille, presentere og kvalitetssikre fotografisk materiale, lyd og bildeprodukter. I mediedesign utvikler med estetisk kompetanse i design, produksjon og valg av visuelle virkemidler, både analogt og digitalt.

Andre endringer

 • Kontor- og administrasjonsfaget og resepsjonsfaget blir erstattet av et nytt fag, med nytt innhold og nytt navn.
 • Vg2 byggteknikk bli delt i Vg2 tømrer og Vg2 betong og mur
 • Vg2 matfag blir delt i Vg2 baker og konditor og Vg2 industriell matproduksjon.
 • Det blir opprettet flere nye lærefag innenfor flere av utdanningsprogrammene. Dette gjelder dyrefaget, anleggsrørleggerfaget, veidrift- og veivedlikeholdsfaget, ventilasjonsteknikkfaget og truck- og liftmekanikerfaget.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!