Ny tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogram

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i tilbudsstrukturen for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene etter at forslag om endringer har vært på offentlig høring. Endringene vil gjelde fra skoleåret 2020-21. 

Fire nye utdanningsprogram fra skoleåret 2020-21

Antall utdanningsprogram utvides fra åtte til ti, og det innføres fire nye utdanningsprogrammer. Slik blir de yrkesfaglige utdanningsprogrammene fra skoleåret 2020-21. Nye utdanningsprogrammer er satt i kursiv:

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Elektrofag
  • Helse- og oppvekstfag
  • Naturbruk
  • Restaurant- og matfag
  • Teknikk- og industriell produksjon
  • Design og tradisjonshåndverk
  • IKT og medieproduksjon
  • Salg, service og reiseliv
  • Frisør, - blomster- og interiørdesign

Flere store endringer: nytt innhold i fagene, nye programområder og nye lærefag

Kunnskapsdepartementet har vedtatt å videreføre flere av fagene, men innholdet i lærefagene må videreutvikles. Kontor- og administrasjonsfaget og resepsjonsfaget skal bli erstattet av et nytt fag, med nytt innhold og nytt navn. Flere av dagens programområder blir delt. Eksempelvis vil Vg2 byggteknikk bli delt i Vg2 tømrer og Vg2 betong og mur, og Vg2 matfag blir delt i Vg2 baker og konditor og Vg2 industriell matproduksjon. Andre fag, som i høringen var foreslått nedlagt, blir videreført, slik som viklerfaget og sikkerhetsfaget.

I tillegg vil det bli opprettet flere nye lærefag innenfor flere av utdanningsprogrammene, slik som: film- og videoteknikkfaget, dyrefaget, anleggsrørleggerfaget, veidrift- og veivedlikeholdsfaget, ventilasjonsteknikkfaget og truck- og liftmekanikerfaget.

Utdanningsdirektoratet får i oppdrag å gjennomføre endringene

Utdanningsdirektoratet vil om kort tid få i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre endringene. Dette innebære blant annet å oppdatere innholdet i dagens læreplaner, utvikle læreplaner for nye fag, og vurdere navn på nye utdanningsprogram, fagbetegnelser og yrkesbetegnelser. 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!