Hva skjer når?

Arbeidet med å fornye og utvikle nye læreplaner er i gang. Læreplanene vil først være klare for elevene høsten 2020.

01.09.2018

Frist innspill til medlemmer i læreplangrupper

01.09.2018

Frist sentralt innhold i yrkeskompetansefag/lærefag fra faglige råd

Høsten 2018

Oppnevning av læreplangrupper Vg1, Vg2 og Vg3

Medio oktober

Oppstartssamling for læreplanarbeid i læreplangruppene Vg1

01.03.2019

Oppstartssamling for læreplanarbeid i læreplangruppene Vg2 og Vg3

01.06.2019

Frist for siste utkast til læreplan fra læreplangruppene Vg1

15.09.2019

Høring av læreplanene Vg1

01.10.2019

Frist for siste utkast til læreplan fra læreplangruppene Vg2 og Vg3

15.12.2019

Frist for høring av læreplaner Vg1

15.12.2019

Høring av læreplanene Vg2 og Vg3

01.02.2020

Siste frist for fastsetting av læreplaner Vg1

15.03.2020

Frist for høring av læreplaner Vg2 og Vg3

01.08.2020

Siste frist for fastsetting av læreplaner Vg2 og Vg3

Høsten 2020

Oppstart nytt Vg1

Høsten 2021

Oppstart nytt Vg2

Høsten 2022

Oppstart nytt Vg3

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!