Læreplangrupper

Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag beskriver prinsippene for LK06 og sentrale begreper og elementer i læreplanverket.

Rammeverket for grunnleggende ferdigheter definerer de fem grunnleggende ferdighetene, skisserer deres funksjon og beskriver progresjonen av hver av dem på fem nivåer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!