Forsøk med valgfritt programfag Programmering og modellering X

Vi inviterer videregående skoler til å være med på et nasjonalt toårig forsøk med valgfritt programfag Programmering og modellering X, fagkode REA3034, på studiespesialiserende utdanningsprogram. Skoleeiere søker på vegne av skolene. Søknadsfristen er 1. november.

Både offentlige og frittstående videregående skoler kan delta i et toårig forsøk med dette valgfrie programfaget. Forsøksperioden er fra og med skoleåret 2018–2019 til og med skoleåret 2019–2020.

Om faget

Programmering og modellering X har et omfang på 84 årstimer og er et alternativ til de andre X-fagene på Vg2 eller Vg3. Programfaget er frittstående, og det gir ikke grunnlag for fordypning. Dette programfaget kan føres på vitnemålet i kombinasjon med alle andre programfag. Elevene i faget kan trekkes ut til lokalt gitt muntlig-praktisk eksamen.

Faget bygger på Matematikk 1T og er tett knyttet til Matematikk R1. Elevene må også få informasjon om at faget er en del av et forsøk.

Forsøkslæreplan i programmering og modellering X - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (PRM1-01)

Hensikten med forsøket er å:

  •     øke elevenes kompetanse i programmering og interesse for teknologifagene
  •     skaffe erfaringer med faget for å vurdere om det kan være aktuelt å tilby alle elever
  •     få oversikt over de utvalgte skoleeiernes/skolenes nåværende kompetanse i programmering for å utvikle eventuelle kompetansehevingstiltak

Om søknadsbehandlingen

Skoleeier søker på vegne av aktuelle skoler.

Søknadsskjema: deltakelse i forsøk med valgfritt programfag Programmering og modellering X

I søknaden vektlegger vi:

  •     Plan for forsøket
  •     Skoleeiers/skolenes undervisningskompetanse
  •     Plan for lokal kompetansedeling

Rammer for forsøket

Vi arrangerer en oppstartssamling for alle som deltar i forsøket. Alle skoleeiere som deltar må rapportere på status årlig.

Vi gir ingen tilskudd eller kompetanseheving i forbindelse med forsøket.

  1.     Søknadsfrist: 1. november
  2.     Tilbakemelding på søknaden: januar 2018.
  3.     Oppstartssamling: mars/april 2018.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!