Alle skoler kan tilby valgfag programmering fra høsten 2017

Nå kan alle skoler tilby programmering valgfag fra høsten 2017, og til forsøket er over etter skoleåret 2018-2019. 

Forsøket med programmering som valgfaget startet skoleåret 2016–2017, og vil være ferdig etter skoleåret 2018–2019. Skoler som ikke er med i forsøket kan nå tilby programmering valgfag uten å søke Utdanningsdirektoratet om forsøk. Opplæringen i programmering valgfag må være i samsvar med læreplanen for valgfaget, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-14. Friskoler med ungdomstrinn som følger læreplanen for valgfag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, kan også tilby programmering som valgfag. Vi ber om at skoler som tar i bruk læreplanen i programmering valgfag informerer Utdanningsdirektoratet om dette.

Veileder og MOOC

Skoler som velger å tilby programmering valgfag i perioden 2017-2019, vil ikke inngå i forsøket som evalueres. Skolene får tilgang til kompetanseheving gjennom en MOOC i programmeringSenter for IKT i utdanningens hjemmesider. Den midlertidige læreplanen og veiledningen til læreplanen med eksempler på undervisningsopplegg og oversikt over ressurser til bruk i opplæringen ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Skoler som allerede er deltagere i forsøket med programmering valgfag, både med og uten tildelte midler, er fortsatt omfattet av vilkårene som gjelder for forsøket. Det er viktig at skoler som deltar i forsøket med programmering valgfag rapporterer på sine erfaringer slik at vi har et tilstrekkelig erfaringsgrunnlag når vi skal vurdere om faget skal bli et permanent tilbud etter forsøksperioden.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!