Medier og kommunikasjon blir et studieforberedende utdanningsprogram

Kunnskapsdepartementet har besluttet å omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogram.

Vg1 i det nye studieforberedende utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon starter opp høsten 2016. Dette medfører at det eksisterende Studieforberedende Vg3 innen medier og kommunikasjon ikke lenger vil være en del av tilbudsstrukturen fra skoleåret 2018-2019.

Det yrkesfaglige tilbudet blir flyttet til utdanningsprogram for design og håndverk. Som følge av omgjøringen vil det i en overgangsperiode finnes både et yrkesfaglig og et studieforberedende utdanningsprogram med navn medier og kommunikasjon, men tilbudene vil ikke finnes samtidig på samme årstrinn (se de ulike figurene som viser tilbudsstrukturen).

Nye medier og kommunikasjon - studieforberedende utdanningsprogram

Tilbudsstruktur og fag- og timefordeling

Oversikt over tilbudsstrukturen i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon:

Fag og timefordelingen for medier og kommunikasjon blir i hovedsak som for utdanningsprogrammene for idrettsfag og for musikk, dans og drama, men med to unntak. Elevene skal ha kroppsøving hvert år, og det blir to felles programfag i hvert av de tre årene og ett valgfritt programfag på Vg2 og to valgfrie programfag på Vg3.

Nye læreplaner – studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Det er to felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon: mediesamfunnet og medieuttrykk. Hvert av de felles programfagene har tre nivåer og hvert nivå skal avsluttes med standpunktvurdering og eventuelt eksamen.

Det er fastsatt læreplaner for seks valgfrie programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon:

  • bilde
  • tekst
  • lyddesign
  • grafisk design
  • medieutvikling
  • mediespesialisering

Ifølge fag- og timefordelingen starter elevene med begge de felles programfagene i Vg1 og skal først velge valgfrie programfag i Vg2 (ett) og Vg3 (to). Elevene skal velge valgfrie programfag fra eget utdanningsprogram eller fra de andre studieforberedende utdanningsprogrammene.

Læreplanene i de felles programfagene på Vg1 gjelder fra 1. august 2016. Læreplanene i de valgfrie programfagene på Vg2 gjelder fra 1. august 2017.

Læreplan i mediespesialisering gjelder fra 1. august 2018. Mediespesialisering gjennomføres normalt på Vg3 og skal bygge på det valgfrie programfaget i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon som eleven har fullført.

Oversikt over felles og valgfrie programfag i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon:

 

Læreplan

Gjelder fra

Felles programfag

Læreplan i mediesamfunnet –   felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

1.8.2016

Læreplan i medieuttrykk   – felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

1.8.2016

Valgfrie programfag*

Læreplan i tekst –   valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

1.8.2017

Læreplan i bilde –   valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

1.8.2017

Læreplan i lyddesign   – valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

1.8.2017

Læreplan i grafisk   design – valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

1.8.2017

Læreplan i medieutvikling – valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

1.8.2017

Læreplan i mediespesialisering – valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

1.8.2018

Oversikt over fagnavn og fagkoder for felles og valgfrie programfag i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon:

 

Fagnavn

Fagkode

Felles programfag

Mediesamfunnet 1

MOK2001

Mediesamfunnet 2

MOK2002

Mediesamfunnet 3

(Mediesamfunnet 3,   praktisk)

MOK2003

(MOK2004)

Medieuttrykk 1

MOK2005

Medieuttrykk 2

MOK2006

Medieuttrykk 3

MOK2007

Valgfrie programfag

Bilde

MOK3001

Tekst

MOK3002

Lyddesign

MOK3003

Grafisk design

MOK3004

Medieutvikling

MOK3005

Mediespesialisering

MOK3006

 

Hva skjer med elever som har startet på medier og kommunikasjon før skoleåret 2016-2017?

Som hovedregel skal elevene fullføre det opplæringsløpet de har startet på ifølge tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet. Elevene skal ha opplæring etter de gjeldende læreplanene som følger programområdet. For elever som har fullført og bestått Vg1 eller Vg1 og Vg2 i «gammel struktur» (yrkesfaglig utdanningsprogram for medier og kommunikasjon) og som har avbrudd i opplæringsløpet, vil det bli mulig å fullføre utdanningen i «ny struktur» (yrkesfaglig utdanningsprogram for design og håndverk – medieproduksjon).

 

Yrkesfaglig utdanningsprogram

Medier og kommunikasjon – yrkesfaglig utdanningsprogram

Kunnskapsdepartementet har besluttet at de yrkesfaglige utdanningstilbudene fotograf, mediegrafiker og mediedesigner skal knyttes til utdanningsprogram for design og håndverk når det nye studieforberedende utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon trer i kraft. Navnet på Vg1 og Vg2 endres til medieproduksjon for å synliggjøre forskjellen mellom det studieforberedende og det yrkesfaglige tilbudet, men det blir ingen endringer i innholdet i læreplanene og ingen endringer i fagkodene læreplanene gjelder for.

Trinnvis innføring av ny tilbudsstruktur

Elever som starter i Vg1 høsten 2016: elevene starter på Vg1 medieproduksjon i utdanningsprogram for design og håndverk. Disse elevene kan enten fullføre et fag/svennebrev, yrkeskompetanse eller få generell studiekompetanse ved å velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Elever som har fullført Vg1 eller Vg2 medier og kommunikasjon – yrkesfaglig utdanningsprogram senest våren 2016: elevene fullfører opplæringen etter gammel modell.

I tillegg til opplæringsløp som fullt ut følger gammel eller ny tilbudsstruktur, vil det for elever som har opphold i utdanningen være mulig med overganger mellom yrkesfaglig utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (gammel struktur) og yrkesfaglig utdanningsprogram for design og håndverk - medieproduksjon.

Siste elevkull i nåværende ordning, medier og kommunikasjon - yrkesfaglig utdanningsprogram, starter siste del av opplæringen høsten 2017. Elever som velger Vg3 i skole fullfører våren 2018, mens elever som velger Vg3/opplæring i bedrift fullfører våren 2019.

 

Tilbudsstruktur yrkesfaglige utdanningsprogram

Gammel ordning (årstall angir siste skoleår tilbudet gis):

Ny ordning under utdanningsprogram for design og håndverk (årstall angir første skoleår tilbudet gis):

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!