Retningslinjer for utforming av læreplaner

Her finner du retningslinjer for utforming av læreplaner for fag. Læreplangruppene vil bruke disse både som verktøy og referanse i arbeidet med å utvikle nye læreplaner.

Retningslinjene er formulert på et overordnet nivå og beskriver prinsippene for LK20 og sentrale begreper og elementer i læreplanverket.

Læreplanene i LK20 og LK20S skal gjøre barn og unge bedre i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer og finne løsninger på disse. Elevene og lærlingene skal utvikle relevant kompetanse og gode verdier og holdninger som har betydning for den enkelte og samfunnet, i en tid preget av større kompleksitet, stort mangfold og rask endring.

Last ned retningslinjene her

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!