Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Vi har utviklet et rammeverk for de fem grunnleggende ferdighetene digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. Rammeverket er til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet.

Rammeverket for grunnleggende ferdigheter er et grunnlagsdokument som definerer de fem grunnleggende ferdighetene, skisserer deres funksjon og beskriver progresjonen av hver av dem på fem nivåer.

Rammeverket er utformet på et overordnet nivå, og det skal brukes som verktøy og referanse for å utvikle og revidere læreplaner for fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet og bidra til å synliggjøre de grunnleggende ferdighetene ut fra fagenes egenart og formål.

Endring av betegnelser

Betegnelsen "å kunne uttrykke seg muntlig" er endret til "muntlige ferdigheter" og betegnelsen "å kunne bruke digitale verktøy" er endret til "digitale ferdigheter".

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!