Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. Læreplanen ble vedtatt sommeren 2016, og gjelder fra og med skoleåret 2016-2017.

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring

Læreplanen har endret navn fra midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge.

Inntil videre gjelder læreplanen bare for elever i videregående opplæring med både særskilt språkopplæring og mindre enn seks års botid i Norge ved tidspunktet for eksamen. Elevene kan få opplæring og sluttvurdering etter læreplanen. Det bør fremgå av elevens enkeltvedtak om særskilt språkopplæring hvilken læreplan eleven skal følge i norsk.

Kunnskapsdepartementet fastsatte nye forskriftsbestemmelser 30. juni 2016. De trådde i kraft 1. august 2016.

Ny § 1-17 i forskrift til opplæringsloven og ny § 2A-12 i forskrift til friskoleloven

Friskoler som vil tilby opplæring etter læreplanen må først få godkjenning til dette, jf. friskoleloven § 2-3 første ledd.

Læreplanen kan foreløpig ikke benyttes av deltakere i videregående opplæring spesielt organisert for voksne.

Privatister, voksne og elever med kort botid som får tilpasset opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, vil fremdeles kunne ta eksamen etter overgangsordningen (NOR1045-NOR1049) våren 2017.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!