Agronom og gartner

Fire fylker prøver ut en ny opplæringsmodell  for fagene agronom og gartner.

2+2-modell for agronom og gartner

Dagens opplæringsmodell for fagene agronom og gartner er tre år i skole. I forsøket prøver fylkene ut en 2+2-modell for disse fagene, som innebærer to års opplæring i skole, etterfulgt av to års opplæring i bedrift.

Utprøvingen gjennomføres i Buskerud, Finnmark, Nordland og Vestfold.

Forsøk til og med våren 2020

Forsøket er initiert av Kunnskapsdepartementet for å møte sektorenes behov for økt rekruttering til fagene. Målet er å utvikle en mer målrettet utdanning og tilføre elever og lærlinger bedre og mer tilpasset kunnskap og kompetanse.

Forsøket ble igangsatt høsten 2014, og vil pågå til og med våren 2020..

Forsøket evalueres av Østlandsforskning, og en sluttrapport vil foreligge høsten 2020.

 

Gå til læreplanene

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!