Forsøk med én eller to karakterer i norsk

Karakterforsøket i norsk forlenges for Vg2 fram til den nye læreplanen blir tatt i bruk.

Innholdet i forsøket

Forsøket er hjemlet i opplæringsloven § 1-4 og privatskoleloven § 2-5. Formålet er å få erfaring med og kunnskap om hvordan endringer i underveisvurderingen på 8.–9. trinn og Vg1–Vg2 kan påvirke opplæringen.

Det er ingen endringer i hva elevene skal lære. Elevene skal fortsatt ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet etter 10. årstrinn og Vg3 som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd etter de tre årene.

Karakterene på 8.–9. trinn og på Vg1– Vg2 er underveisvurdering. Den har som formål å fremme elevens læring og skal brukes som et redskap i læringsprosessen. Elevene har krav på underveisvurdering både med og uten karakter.

Med tre karakterer i underveisvurderingen arbeider man hele tiden parallelt med norsk hovedmål, norsk sidemål og muntlig. Forsøket åpner for større lokal frihet til å organisere arbeidet med læreplanen slik skolene finner det formålstjenlig. Elevene får opplæring i alle kompetansemålene, men det kan variere i løpet av skoleåret hva som blir mest vektlagt.

Krav til dokumentasjon og evaluering

De skolene som deltar, skal ha en faglig plan for hvordan forsøket kan gi bedre læring for elevene. Vi forutsetter også at skolene har en plan for å undersøke om det lokale forsøket gjennomføres som forutsatt, og om det faktisk fører til bedre læring. Mer informasjon om læringsfremmende vurdering finner du i satsningen Vurdering for læring.

Innholdet i karakterene

Forsøksskolene skal velge ett av disse to alternativene:

  • én karakter som omfatter både norsk muntlig og skriftlig sidemål og hovedmål
  • to karakterer: en i norsk muntlig, og en felles karakter i norsk skriftlig som omfatter

Elevene skal ha opplæring i samsvar med de samlede kompetansemålene i faget, og underveisvurderingen med og uten karakter skal til sammen gi dekkende informasjon om den faglige utviklingen deres. For å oppnå god karakter ved slutten av skoleåret må elevene vise god kompetanse i alle delene av faget.

Føringer av karakterer og fagmerknader på kompetansebevis

Slik skal halvårsvurderingene etter Vg1 og Vg2 føres i kompetansebeviset:

  • Én felles karakter: Elevene får halvårsvurdering med én felles karakter som omfatter norsk muntlig, hovedmål og sidemål. Den skal føres inn i rubrikken for norsk hovedmål, med «Deltatt» i rubrikkene for sidemål og norsk muntlig.
  • Én muntlig karakter og èn felles skriftlig karakter: Elevene får halvårsvurdering med en felles skriftlig karakter for hovedmål og sidemål. Den skal føres inn i rubrikken for norsk hovedmål, med «Deltatt» i rubrikken for sidemål.

I begge tilfeller skal dere føre fagmerknad FAM32 «Forsøk, jf. oppl. § 1-4». Dere skal også føre VMM23 «Se vedlegg» og legge ved en kopi av Utdanningsdirektoratets brev der forsøket ble innvilget. Poengsummen regnes ut etter forskrift til oppl.l. § 6-34 pkt. a.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!