Oversettelse av læreplan historie, samisk plan (HIS02-03)