Oversettelse av læreplan i norsk for elever med tegnspråk (NOR05-05)