Oversettelse av læreplan i musikk, samisk (MUS02-02)