Oversettelse av læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk, samisk plan 2 (RLE02-03)