Endringer i Kartleggingsverktøyet for grunnleggende norsk

Kartleggingsverktøyet oppgraderes fra mandag 09. oktober. Oppgraderingen er gjort for å forenkle og brukertilpasse verktøyet.

Brukere som allerede er godt kjent med kartleggingsverktøyet vil oppdage noen endringer. 

Autolagring

Endringene du gjør i samtaleguide og kartlegging vil nå lagres automatisk. Vi har derfor fjernet knapper for å lagre manuelt.

Kartlegging

Kartlegging er nå den første siden du kommer til når du trykker deg inn på en elev. Du kan bruke diagrammet (ferdighetsprofilen) på kartleggingssiden til å navigere deg direkte til ferdighetsområdene.

Ved å klikke på et ferdighetsområde, enten i venstremenyen eller på diagrammet (ferdighetsprofilen), vil du komme til en samlet side for utsagn fra mestringsnivå 1, 2 og 3.

Samtaleguiden

Innhold fra samtaleguiden er nå samlet på en side, som du kan navigere i ved å scrolle eller via venstremeny. Du får opp muligheten til å skrive inn svar når du klikker på spørsmålet.

Arkiv

Vi har fjernet statusen «fullført» for samtaleguide og kartlegging. Eleven har én aktiv kartlegging og én aktiv samtaleguide pr. aldersgruppe. Alle andre samtaleguider og kartlegginger legges automatisk i arkiv.  Hvis du har behov for disse kan du gjenopprette dem fra arkivet. 

Lærere og skoleledere kan alltid gå inn i arkivet for å se på arkiverte kartlegginger og samtaleguider. Samtaleguider og kartlegginger kan arkiveres manuelt, og gjenopprettes fra arkivet ved behov.

Dersom eleven bytter aldersgruppe vil det automatisk opprettes ny samtaleguide og kartlegging for det aktuelle trinnet. Vi anbefaler lærere å benytte kun én kartlegging og samtaleguide pr. elev inntil eleven flyttes til en annen aldersgruppe.

Endringer i lærer-elev relasjon

Lærere kan nå selv velge sine elever på «Alle elever»-siden. Elever valgt her vil bli lagt i lærers «Mine elever»-oversikt. Skoleledere kan ikke lenger tildele elever til lærere.

Liste- og kortvisning

I tillegg til listevisning, kan elever, lærere og andre brukere nå vises som kort». Kort vil inneholde samme informasjon og handlingsalternativer som lister. Du kan selv endre mellom kort- og listevisning.

Elevkort inkluderer en visning av hvor mange utsagn som er kartlagt på elevens aktive kartlegging.

Sortering og filtrering av lister og kort har blitt flyttet til høyre hjørne av innholdssiden.

Ny elevprofil på elevsider

Informasjon om elevens alderssgruppe, språk, alder etc. finnes nå i en ny elevprofil. Profilen ligger øverst til venstre i løsningen, og kan åpnes ved trykk på pilknapp. Innholdet i elevprofilen kan endres på samme måte som tidligere.

Ny venstremeny på elevsider

Elevsidene har fått ny venstremeny. Du kan navigere mellom kartlegging med tilhørende ferdighetsområder og samtaleguide med underliggende deler.

Gå til Kartleggingsverktøyet i grunnleggende norsk